Den internasjonale signalbok 1969 Bok - ajourf. 84 - Oslo Grøndahl [1984] - 198s.

Plansjeavdelinga inneholder: Signalflagg, plansje over livredningssignaler, nødsignaler, radiotelefonprosedyre Omslagstittel: Den internasjonale signalbok 1969 ajourført 1984

82-504-0720-2

623.88