Den internasjonale signalbok 1969 [med endringer til 1979] utarbeidet av Inter-Governmental Maritime Consultative Organization (IMCO) nå International Maritime Organization (IMO) i 1965 og gjelder fra 1. april 1969 ; oversatt til norsk og utgitt av Sjøfartsdirektoratet - [Rev. utg.] - Oslo Grøndahl 1984 - xiii, 198 s.

Plansjeavdelinga inneholder: Signalflagg, plansje over livredningssignaler, nødsignaler, radiotelefonprosedyre Omslagstittel: Den internasjonale signalbok 1969 ajourført 1984

8250407202


Signaler
Sjøfart
Sjømannskap

623.88 623.888